Cestou necestou


Cestou necestou

Místo konání: Seifertova 6, 586 01 Jihlava
Organizátor: MŠ U Skřítků Jihlava
Datum akce: 07.06.2023

MŠ „U SKŘÍTKŮ“, SEIFERTOVA 6 JIHLAVA

Do 13. týdne ČTENÍ DĚTEM se zapojily všechny třídy naší MŠ s vlastním tématem. 

Třída Rarášci – děti 5 – 7 leté          Téma – „Cestování ke hvězdám“
     V týdnu čtení jsme si zvolili téma ,,Cestování ke hvězdám“.  Putovali jsme po souši, moři, obloze, vesmírem až k planetám. Využili jsme k tomu atlas světa, pohádkovou knihu spisovatelky Marie Adamovské „Pohádky z vesmíru“ a atlas dopravních prostředků. Ve spolupráci se ZŠ Seifertova byly pro děti připraveny stanoviště s plněním různých úkolů se zaměřením na cestování. Děti si metodou tupování barev houbičkou přes šablony vybarvily dopravní prostředek. Při návštěvě Policie ČR bylo dětem vysvětleno, jak se na cestách bezpečně chovat. Vyvrcholením byla návštěva mobilního planetária v MŠ, jehož program byl zaměřen na putování vesmírem a cestu kapky vody přes potůčky, oceány, ledovce a rostliny až do atmosféry a zpátky na zem. Děti zapojily svou fantazii kresbou kosmické lodi, kterou svět neviděl. 

Třída Trpaslíci – děti 3 - 5 leté  Téma – „Cestování s velrybou“

     Děti ze třídy Trpaslíků cestovaly s velrybou po moři a poznávaly tak neprozkoumaný svět hlubin. Poselství knihy nám napomohlo pracovat s hodnotami rodiny a sounáležitosti.  Děti vytvořily obrazovou knihu velryby Gerdy. Procvičovaly svojí fantazii a vytvořily obrazy z dekoračních materiálů. Rozvíjely paměť a slovní zásobu hrami: „Pojedeme k moři a vezme si s sebou…“, „Já mám, kdo má…“, „Bingo“. Pomocí dramatických prvků se děti ocitly ve světě pirátů, námořníků i mořských živočichů. Život v moři zkoumaly pomocí chemických a fyzikálních pokusů. Dětem v průběhu týdne byla předčítána kniha „Cestování po světě“ od Ivany Melounové. Do tématu se zapojili rodiče a prarodiče.

Třída Hastrmánci – děti 3 - 5 leté    Téma – „Cestování a dopravní prostředky“
     Dětem byla čtena knížka „Mraveneček na cestách“ od Stanislavy Reschové.  Každý den je provázel jeden příběh o mravenečkově poznávání světa, způsobu cestování i jeho návratech domů. Děti se věnovaly pohybovým, hudebním i smyslovým činnostem. Prohlížely si encyklopedie a knížky donesené z domu, např. velký atlas světa pro děti.  Ke stavbě dopravních prostředků jsme využili polykarpovu stavebnici. Týden byl zakončen promítáním příběhu „Stromy“ v mobilním planetáriu, kde Beruška a Světluška poznávaly okolní svět.

 Třída Permoníci – děti 5 - 7leté     Téma: „Piráti z lodi špatných vlastností“
   Týden čtení jsme motivovali příběhem o pirátech, kteří pluli na lodi špatných vlastností. S dětmi jsme si povídali o pirátech, o jejich povahách a chování. Prostřednictvím úkolů se děti setkávaly s řadou špatných vlastností a hledaly způsoby, jak by se měli piráti napravit. Děti se učily, jaké hodnoty dělají člověka poctivým a dobrým. Pirátské dobrodružství děti prožívaly ve třídě na postavené lodi z velké dřevěné stavebnice, na jehož kapitánském můstku byly předškoláci slavnostně pasováni na školáky. V průběhu týdne jsme si četli příběhy o pirátech, prohlíželi a zkoumali o nich další knížky a každý si vyrobil malou pirátskou loď a knižní záložku.   

Fotogalerie