Vítání ptačího zpěvu i ve školní družině


Vítání ptačího zpěvu i ve školní družině

Místo konání: Školní družina Beroun - Závodí, Komenského 249
Organizátor: ŠD Beroun - Závodí, Komenského 249
Datum akce: 05.05.2023

Letošní Vítání ptačího zpěvu připadá na víkend 6. – 7. 5. Vítání probíhá od roku 1992 a navazuje na tradici v roce 1983 v Birminghamu, která se váže k první květnové neděli. Proto se i na mnoha místech republiky připravují vycházky do probouzející se přírody. Tato akce se stala tradicí i pro naši školní družinu.

Je pátek, 5. 5. a děti školní družiny se připravují po ukončení vyučování a po obědě na procházku do blízkého okolí, aby se zapojily též do Vítání ptačího zpěvu, které se stalo i pro naši družinu tradicí. Nejprve se schází jednotlivá oddělení ve svých družinách a snaží se zaposlouchat do zpěvu ptáků. Posloucháme zpěv sýkorky, kosa, vrabce, ale vnímáme i hlasy straky, kachny divoké, vlaštovky, kukačky, ale i dalších našich opeřenců. Pak po odděleních odcházíme na svá okruhy, kdy ve volné přírodě se snažíme rozeznat naše pěvce. Pozorujeme i volně létající druhy ptáků – vrabce, sýkorku koňadru, hrdličku, straku, kosa, drozda, špačka. Všímáme si i hnízdění zdejších ptáků – straky, pozorujeme i sýkorku koňadru. Po ukončení procházky v našem nejbližším okolí se vracíme zpět a našim cílem je park u školy. Než ukončíme dnešní akci, přečetli jsme si ještě i Ptačí pohádku od Karla Čapka, ve které vystupuje několik druhů ptáků – kos, vrabec, holub, střízlík, špaček, čáp, vlaštovka, slavík, sýkorka, havran. Během četby pohádky sledujeme i jednotlivé příběhy těchto opeřenců. Na závěr bylo naším úkolem odpovědět na otázku, kteří ptáci se v pohádce objevili. Ano, věděli jsme. Po této části jsme si zazpívali jednu ptačí píseň a při té příležitosti se naučili novou písničku s názvem Vrabčák a noty. Vrabeček se chtěl naučit zpívat jako kos. Bez not prý to nejde. A když se nakonec dal do zpěvu podle not, přišel velký vítr a noty mu vzal. Proto dodnes zpívá vrabeček po svém jen tak pro radost. Tímto jsme dnes slavnostně ukončili Vítání ptačího zpěvu.

Ještě před Vítáním ptačího zpěvu jsme se ve všech odděleních pohybovali mezi ptáky, sice jen na obrázku a snažili jsme je poznávat. Ke každému jsme si i něco pověděli. Krom toho ještě i děti u Veverušáků si zasoutěžily. Zkusili jsme dva ptačí kvízy, kde jsme dle obrázku měli zjistit, o jakého ptáka jde. V další části jsme poznávali ptáky bez daných možností jako je u kvízu. V poslední části jsme v osmisměrce hledali ptáky. Po splnění jsme si řekli správné odpovědi a vyhodnotili.

Květa Hrbáčková

Fotogalerie

Plakát z akce