Měsíc knihy v MŠ U Skřítků


Měsíc knihy v MŠ U Skřítků

Místo konání: MŠ Mozaika Jihlava, odloučené pracoviště MŠ Seifertova 6, Jihlava
Organizátor: MŠ Seifertova 6, Jihlava
Datum akce: 31.03.2023

V rámci projektu Celé Česko čte dětem nám přišel tuto akci odstartovat do školky hejtman kraje Vysočina pan Mgr. Vítězslav Schrek, který dětem předčítal z knihy Ferda mravenc od O. Sekory. Pro radost zapíval a zahrál na kytaru dětské písně. Z rukou dětí obdržel na památku koláž s kreslenými motivy nejzajímavějších míst z Jihlavy a záložku do knihy s třídními patrony.

Každá ze třídy si pro děti, rodiče a prarodiče připravila různé aktivity v rámci akce.

Třída Permoníci
Děti a rodiče byli během měsíce motivováni ke společnému čtení doma. Společně si přečetli libovolnou dětskou knihu, nebo si mohli vybrat z připravené dětské literatury v šatně. O svém čtení udělali společně záznam do čtenářského minideníku, který byl k dostání v šatně. Své deníky nosily děti zpět pro inspiraci ostatních. Děti vedly mezi sebou rozhovory o knize i tvorbě deníku. Učitelé pracovali s knihami a příběhy, uplatňovali čtenářské strategie a tím vedli děti ke čtenářství. Inspiraci pro činnosti a hry čerpali z knih „ČÁP“ od M. Lukešové a „PAN BAF“ od J. Dunbar. Na motivy z knih si děti hrály, tvořily a učily se uvnitř i venku. Například si děti zkusily ARTEFILETIKU, kdy na motivy z příběhu a při poslechu sonáty „JARO“ do A. Vivaldiho nejdříve pohybově improvizovaly se šátky do rytmu, následně voskovkami kreslily na velký formát, který rozstříhaly na kousky. Poté si jeden z kousků vybraly podle svého pocitu, ten nalepily na papír a pomocí voskovek dotvářely dle své fantazie. O svých výtvorech a pocitech při tvoření následně hovořili v kruhu.

Třída Rarášci
V rámci „Měsíce knihy“ jsme se s dětmi pustili do výroby herbáře. Téma bylo zvoleno z důvodu, že se venku začaly objevovat první jarní květiny a děti nápad nadchl. Květinky jsme pozorovali v zahrádkách, v knihách, časopisech a na obrázcích. Dětem jsme vysvětlili výrobu herbáře a ony si později nosily různé květiny z domova, které si ve školce vylisovaly a nalepily na čtvrtku. Výroba herbáře děti natolik zaujala, že budeme v jeho výrobě pokračovat do konce školního roku. Během celého měsíce března nás provázela kniha „Bylinkové pohádky,“ předčítaná při odpočinku. Čtení se zúčastnili také rodiče a prarodiče dětí.

Třída Trpaslíci
Měsíc březen se i ve třídě Trpaslíků nesl v duchu knih a důležitosti čtení. Pracovali jsme s knihou „Proč nekveteš“ od Kataríny Macurové, ke které jsme za pomocí čtenářských kostek psali příběh odehrávající se pod zemí. Děti vymyslely spoustu nápadů a získaly tak roli opravdových spisovatelů. Ale jaká by byla kniha bez ilustrací? To nevíme, protože jsme zvládly vytvořit třídní leporelo pro nejmenší a čtení z něho byla opravdu zábava. Zároveň si uvědomujeme důležitost čtení i v domácím prostředí, a tak vznikla inspirační nástěnka pro rodiče. Rodiče zde mohli najít doporučené knihy, ale zároveň i praktické ukázky. Knihy byly vybrány tak, aby rozvíjely lidské hodnoty a napomáhaly řešit obtížná témata. Zároveň jsme přivítali některé rodinné příslušníky, kteří nám přišli oblíbené knihy představit.

Třída Hastrmánci
V rámci měsíce knihy jsme se s dětmi věnovali knížkám a získávání pozitivních zážitků spojených s knihou. Některé děti si přinesly své knížky z domova, společně jsme si je představili a z některých jsme předčítali při odpočinku. Ve třídě jsme si nachystali čtenářský stolek s knihami, u kterého si děti hrály námětové hry na knihovnu, knihkupectví, prohlížely si a společně vedly rozhovory nad obrázky. Navštívily jsme knihkupectví, kde děti měly možnost prohlédnout si různé knihy. Nejvíce se jim líbila kniha o dinosaurech ve formátu 3D. Povídali jsme si také o správném zacházení s knihou, z čeho se knihy vyrábí a děti se naučily nové pojmy např. ilustrátor, spisovatel, čtenář. Děti si vyzkoušely výrobu recyklovaného papíru ze starých novin. Celý proces nám trval tři dny a děti si jej pořádné užívaly. Od trhání, namáčení, mixování, nanášení na podložky ke schnutí, vonění papíru, až po stříhání záložek a jejich dekorování. Děti si také ilustrovaly své malé knížky, kam si každý den kreslily obrázek dle své fantazie.

Fotogalerie

Plakát z akce