Andersenovo odpoledne ve školní družině


Andersenovo odpoledne ve školní družině

Místo konání: Školní družina Beroun - Závodí, Komenského 249
Organizátor: ŠD Beroun - Závodí, Komenského 249
Datum akce: 31.03.2023

Andersenovo odpoledne v naší školní družině nahradilo Noc s Andersenem, která probíhá v knihovnách, ale i ve školách, kde mají na tuto činnost podmínky. Cílem je podpořit dětské čtenářství a představit či prezentovat nové formy činnosti s dětmi. U nás se Andersenovo odpoledne stalo tradicí a pořádám jej již několik desítek let. Akce je spojena s výročím narození dánského pohádkáře H. CH. Andersena a s Mezinárodním dnem knihy.

Andersenovo odpoledne v naší družině proběhlo 31. března za účasti dětí ze všech oddělení naší školní družiny. Navázali jsme na celý měsíc Březen – měsíc čtenářů, kde v jednotlivých odděleních se četlo, četlo a četlo. Připomínali jsme si Ondřeje Sekoru a jeho Ferdu Mravence či Brouka Pytlíka, ilustrace Heleny Zmatlíkové v knize Z deníku kocoura Modroočka, ale i Myšáka Mickey. V prvním oddělení se seznámili s Ošklivým káčátkem od H. CH. Andersena. A při dnešním Andersenově odpoledni jsme si již jen užívali soutěží a her, připomenuli a zopakovali si to, co jsme během celého měsíce podnikali. Po obědě se schází všechny oddělení ve školní družině 3. oddělení. Po krátkém úvodu, kdy jsme zavzpomínali na 100 let narození Heleny Zmatlíkové a pokusili se zamyslet se nad tím, jaké její ilustrace, kdo zná. Připomínka byla i na H. Ch. Andersena a jeho Ošklivé káčátko, kdy od vzniku pohádky již uplynulo 180 let. 90 let s námi slavil i Ferda Mravenec od Ondřeje Sekory. Pokusili jsme si vysvětlit, co znamená rčení: „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“. Podařilo se. Řeč přišla i na 100 let Daisy Mrázkové a na úplný konec jsme se věnovali Myšáku Mickey, který slaví 95 let a 100 let od založení Disney Studia.

A nyní již můžeme začít naše soutěžení. Rozdělujeme se na 4 skupiny jako vždy a jdeme na první soutěž. Na rozjezd jsme obdrželi křížovku, kterou jsme měli za úkol doplnit, když jsme doplňovali názvy pohádek. Tajenka zněla Večerníček. Ve druhé soutěži každá skupina obdržela puzzle a naším úkolem bylo ho co nejrychleji složit. Podle rychlosti jsme přidělovali body – 10, 8, 6 a 4. Body jsme si pečlivě zapisovali a puzzle se přesouvalo k další skupině. Takže každá skupina skládala čtyřikrát puzzle. Třetí soutěž z každé skupiny hráli pouze dva účastníci z první třídy. Šlo o hru, zvané pexeso. Ale bylo plně jiné. Naše pexeso totiž vyrobily děti od Veverušáků, které malovaly Myšáka Mickey a pak z něj udělaly tuto hru. Je to naše originální pexeso. Ve stejném čase probíhá další soutěž, kdy jsme obdrželi 9 ukázek z určité pohádky, k tomu na kartičkách názvy pohádek. Naším úkolem bylo přiřadit k úryvku správný název. Všem se podařilo a všichni získali za správnost plný počet bodů. Při páté soutěži byly rozházeny po družině lístečky v barvách – červené, zelené, žluté a modré, které byly očíslovány. Na každém lístečku bylo napsáno písmeno. Nejprve jde o to, co nejrychleji sesbírat ve štafetě lístečky a potom podle čísel sestavit heslo. Dnes šlo o citát ve znění: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst“. Podařilo se všem, ale protože šlo o rychlost, body byly různé. A my se již pomalu a jistě dostáváme ke konci dnešního odpoledne. Ještě musíme vyhodnotit a udělit odměny. Než však spočítáme body, ještě malé hudební vystoupení. Vzhledem k tomu, že se jedná o Noc s Andersenem, i když u nás Andersenovo odpoledne, zazpívali jsme si za doprovodu kytary píseň Večerníček. A nyní již vyhodnocení. Body spočítány a výsledky jsou jasné:

1.      místo – 3. skupina

2.      místo – 2. skupina

3.      místo – 1. skupina

4.      místo – 4. skupina

Na každého čekala malá odměna a na úplný závěr pohlednice Noci s Andersenem. Na úplný závěr jsme si prohlédli knihy, které se nachází v naší družinové knihovně a pak již opravdu konec.

Květa Hrbáčková

Fotogalerie

Plakát z akce