Týden čtení aneb čtení sluší každému


Týden čtení aneb čtení sluší každému

Místo konání: ZŠ F.Formana
Organizátor: Mgr. Ježíková
Datum akce: 28.03.2023

Dvěma čtenářskými dílnami se zapojila týdenního projektu i 3.C 

První dílna 27. 3. byla věnována knihám od Martiny Špinkové. Kniha O tajemství se lehce dotýká toho, co je a co není tajemství, jak s ním můžeme zacházet, jak ctít cizí tajemství a kde má tajemství své místo. Druhá kniha Anna a Anička je obrázková knížka inspirovaná skutečným příběhem malé holčičky, jak se po svém způsobu vyrovnává se smrtí milované babičky, které předchází mnoho společných zážitků. 

Obě knihy vydala Cesta domů, která poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým. Paní učitelka dětem předčítala z knih a na podkladě jednotlivých kapitol u žáků vyvolala velmi zajímavou diskuzi. Děti měly možnost získat informace o dané problematice i z jiného úhlu pohledu. 

Druhá čtenářská dílna 28. 3. byla zaměřena na dokončení příběhu, ztotožnění se s hlavním hrdinou. Žáci si přinesli své rozečtené knihy z domova, posléze se 15 minut věnovali tichému čtení, na závěr měli představit přečtený úryvek a dokončit jeho děj dle vlastní fantazie. 

Dílna pomohla dětem rozšířit představivost, své rétorické schopnosti, díky kterým vzaly děj knihy do svých rukou. 

 

Fotogalerie