České pověsti se dostaly i do školní družiny


České pověsti se dostaly i do školní družiny

Místo konání: Školní družina Beroun - Závodí, Komenského 249
Organizátor: ŠD Beroun - Závodí, Komenského 249
Datum akce: 06.03.2023

České pověsti se dostaly do družiny po akci ledová Praha, po pololetních prázdninách. Děti navštívily během prázdnin Pražský hrad a Muzeum Policie. Z vyhlídky na Pražském hradě jsme se rozhlédli široko daleko po okolí a snažili se najít historicky známá místa.

V pondělí 6. 2. s dětmi, které nechodí bruslit, jsme se zaměřili na Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Ty popisují události české historie. V knize se můžeme dočíst o Libuši a Přemyslovi, o slavném praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách, o Přemyslu oráčovi, o Horymírovi a Šemíkovi, který je pochován v Neumětelích, nedaleko Berouna. Jedna část je též věnována dívčí válce. Staré pověsti české od Jiráska všichni dobře známe, a tak jsme sáhli po knize Agolfa Weniga s názvem České pověsti O Dívčí válce a jiné pověsti. Adolf Wenig je český sběratel pohádek, libretista, ale i autor dětské literatury. Podle ústního podání a kronikářských zápisů se můžeme setkat s různými pověstmi, bájemi a báchorkami ze všech koutů naší vlasti. Kniha České pověsti O Dívčí válce obsahuje pověsti z naší historie. My jsme si dnes přečetli a zaposlouchali se do pověsti O Zlatém koni u vsi Koněprus, která se vztahuje opět k nám do regionu a jsou to Koněpruské jeskyně.

Tímto odpolednem jsme ukončili putování o pololetních prázdninách, a to četbou krásné knihy, která možná některé z nás oslovila na tolik, že v ní budou pokračovat.

Květa Hrbáčková

Fotogalerie

Plakát z akce