Opožděný vánoční dárek pro děti školní družiny


Opožděný vánoční dárek pro děti školní družiny

Místo konání: Školní družina Beroun - Závodí, Komenského 249
Organizátor: ŠD Beroun - Závodí, Komenského 249
Datum akce: 04.01.2023

Je začátek nového roku 2023, Vánoce jsou již několik dnů za námi, ale vánoční dárek jako odměnu za svoji práci obdržely děti ze školní družiny. Jejich úspěchy mají pokračování. Zpočátku jsme všichni přemýšleli, za co tento dárek může být. Je pravda, že děti z družiny se neustále něčemu věnují, neustále soutěží a pak nikdo z nás neví, za co je, případná odměna. Ovšem, zde jsme si byli i trochu jistí.

Rok 2022 byl vyhlášen Rokem netopýrů. Proto děti školní družiny se v tomto roce též věnovaly k získání nových informací o tomto živočichovi. Byla vyhlášena výtvarná i literární soutěž, kterou pořádala Společnost mladých ochránců přírody – MOPÍCI. A protože u nás patří příroda vždy dětem a ty k ní mají velice blízko, nedalo se nic dělat a nechat tento rok bez povšimnutí. V odděleních se malovali netopýři, vyráběli se z různého materiálu a starší děti se věnovaly i literární činnosti. Napsaly i několik pohádek na toto téma. Při této činnosti se pracovalo ve skupinách, a tak se děti opravdu snažily. Jak je vidno, snaha se cení a dnes již máme první výsledky. V kategorii dětí se ve výtvarné činnosti na prvních místech neumístil z naší družiny nikdo. Ovšem pozor, 1. a 4. oddělení se ve výtvarné činnosti umístilo na 7. místě. I toto umístění je pro nás velký úspěch. V kategorii dětí v literární části se na 1. místě umístily děti od Veverušáků, kdy celé oddělení dalo hlavu dohromady a vznikla pohádka částečně motivovaná i návštěvou Muzea Českého krasu v Berouně, kdy jsme si prošli výstavu o netopýrech. Pohádku jsme pak nazvali O netopýru Hugovi. Ovšem úspěch v oddělení ještě pokračuje a na 2. místě se umístila 2. a 4. skupina, na 3. místě pak i 3. skupina. Z výsledků je patrné, že děti ze Závodí se ve školní družině snaží a vůbec se nenudí. 2. skupina s pohádkou Bobík a František, 4. skupina Ztracení bratři a na 3. místě Pohádka netopýr od 3. skupiny jsou též velmi úspěšní.

A tak dnes došlo na rozbalení dárku, který jsme obdrželi těsně v den odchodu na prázdniny a již nebyl čas na jeho rozbalení. To nastalo až dnes. První, co nám padlo do oka byla kniha Kateřiny Ševčíkové a Daniela Křenka – Pohádky z Vysoké jedle. A tak i u Veverušáků se dnes četlo. Přečetli jsme si pohádku O prstýncích. Zaposlouchali jsme se do příběhu ze života v lese, seznámili jsme se sojkou a čápem černým. I u nás jsme si řekli, že to není poslední pohádka z této krásné knihy a že v četbě budeme zase pokračovat.

Odměna, která se nám dostala není pouze pro jedno oddělení, ale knihy si mohou vypůjčit k četbě i ostatní oddělení. Velmi si vážíme práce dětí školní družiny a za jejich úspěchy jim děkujeme.

Květa Hrbáčková

Fotogalerie

Plakát z akce