Ježíškova cesta i v Berouně


Ježíškova cesta i v Berouně

Místo konání: Školní družina Beroun - Závodí, Komenského 249
Organizátor: ŠD Beroun - Závodí, Komenského 249
Datum akce: 08.12.2022

Známá Ježíškova cesta je na Božím Daru. Je plná zábavy a úkolů pro malé i větší děti. Na její trase plní různé úkoly, které zapisují do notýsku. Ježíškovu cestu si procházejí každým rokem i děti ze školní družiny Beroun – Závodí. Ježíškova cesta se tedy nachází i u nás.

Je 8. prosince a děti naší školní družiny se vydávají na Ježíškovu cestu, kde cestou budou plnit různé úkoly. Cesta má 13 stanovišť a na každém stanovišti se seznamujeme s pomocníčkem Ježíška. Na prvním stanovišti nás čeká královna Větrule, která vládne všem větrům, průvanům a vánkům i vichřicím v Ježíškově království. Druhé stanoviště obhospodařuje Netopýrek Pírek. Ten létá v noci a hlídá sny všech dětí. Na třetím stanovišti se setkáváme s Hvězdulkou. Ta pracuje v Ježíškově dílně a pomáhá při vyrábění dárků pro děti, podílí se na jejich odeslání, aby se vždy všem dostal ten správný dáreček. Největší kamarád Hvězdulky se jmenuje Ťápula a s ním se setkáváme na čtvrtém stanovišti. Je to strašný nemotora, ale mezi něj se pletou i zlobílci Skákoš a Fukačo. Na pátém stanovišti nás čeká Fukačo, který je opravdu zvláštní. Dost pomáhá v Ježíškově dílně, je docela hodný, jen někdy je rošťák. Na šestém stanovišti na nás čekají Sníčci, kteří jsou pomocníčci Netopýrka Pírka. K dětem přilétají v noci s mnoha nejkrásnějšími sny. Na sedmém stanovišti máme Nimbuska a Kumulusíka, který je velmi nafoukaný. Nimbusek má zase hlavu jako kedlubna. Osmou zastávku hlídá Skákoš. Jde o zlobivého skřítka, ale docela chytrého. Je to tu prostě samá taškařice. Na deváté zastávce je opět Netopýrek Pírek, největší kamarád a přítel Ježíška. Desátou zastávku hlídá Mrákor. To je ale opravdu zlý živel, který má při ruce zlé a nebezpečné síly. Na jedenácté zastávce se setkáváme se skřítkem Pořádníčkem. Je potřeba pro mnoho dětí a některé by ho zrovna potřebovaly při úklidu pokojíčků. Na dvanácté zastávce nás očekává Poštísko. Již podle názvu můžeme říci, že se jedná o poštovního skřítka. Poštíska potřebuje určitě celé Ježíškovo království. Na třinácté zastávce jsme se setkali s vládcem moudrým a laskavým, s vládcem celého světa Ježíškem. Jeho hlavní starostí je, aby se děti smály a byly šťastné a spokojené. Na těchto třinácti stanovištích jsme plnili různé úkoly a zapisovali si je do startovní karty Ježíškovy cesty. Po splnění všech úkolů odcházíme zpět do družiny, všichni usedáme na koberec a netrpělivě očekáváme vyhodnocení Ježíškovy cesty. Abychom si zkrátili dobu čekání, vezmeme do ruky knihu Ježíšek vypráví o vánočních tradicích. A tak jsme si chvilku četli a seznamovali se s tradicemi Vánoc. Za nějakou dobu přichází paní vychovatelky, aby nás seznámily s výsledky dnešní Ježíškovy cesty. Všichni jsme velice netrpěliví a čekáme, jak to tedy všechno dopadlo.

1.      místo – 44 b. – Karel Havelec, Jakub Hazuka, Filip Vysoký

-          Natálie Šimonová, Van Le, Anna Burešová

2.      místo – 42 b. – David Šimon, Vašek Církva, Nikolas Abdúl

-          Leonardo Chouliaras, Toník Svoboda, Jiří Faigl

3.      místo – 41 b. – Kristýna Brabcová, Markéta Voráčková, Martin Voráček

-          Eliška Dvořáková, Lucie Dvořáková, Adéla Frýdlová

-          Kašpar Ježek, Jakub Žák, Beatrice Stejskalová

-          David Tůma, Tereza Václavková, Terezie Horáčková

Vyhodnocení proběhlo s malou odměnou a nyní již jdeme na svačinu. Odpoledne uteklo jako voda a my jdeme pokračovat v další činnosti.

Květa Hrbáčková

Fotogalerie

Plakát z akce