Týden čtení s pohádkou


Týden čtení s pohádkou

Místo konání: Seifertova 6, 586 01 Jihlava
Organizátor: MŠ U Skřítků Jihlava
Datum akce: 01.06.2022

V MŠ U SKŘÍTKŮ, SEIFERTOVA 6 JIHLAVA

12. týden ČTENÍ DĚTEM proběhl ve všech třídách naší MŠ

Třída Permoníci – děti 5 – 7 leté

Téma – „Naše zvířata“

V rámci celého týdne jsme pracovali s příběhy o domácích a hospodářských zvířatech – Husa Líza od Petra Horáka, Kuřátko a obilí od Františka Hrubína a pohádka O Třech prasátkách. Na začátku týdne se děti seznámily s příběhem o huse Líze, která nechtěla být stejná jako ostatní, ale nakonec zjistila, že být v něčem stejná je dobře. Při práci s knihou jsme využili čtenářských strategií a evokačního učení. Přesunuli jsme vzdělávací činnosti do prostředí školní zahrady, kde měly děti možnost si činnosti prožít. Další den husa Líza potkala na farmě Kuřátko, které se ztratilo a hledalo cestu domů – děti vymýšlely, jak mu pomůžou, následovala logopedická chvilka s obrázky z leporela a čtením příběhu. V poslední části týdne jsme se věnovali pohádce
O Třech prasátkách, kde si děti měly možnost pohádku vyslechnout, skládat dějovou posloupnost, zdramatizovat pomocí maňásků a následně složit origami záložky „prasátek“. Děti kooperovaly ve skupinách při výtvarné činnosti, kdy měly zadáno vytvořit tři domečky pro prasátka. Vznikla koláž na nástěnce s origami prasátky a domečky. Pomocí všech činností si děti opakovaly a upevňovaly znalosti o životě na statku. Před odpočinkem jsme pravidelně předčítali z knížky od Marcely Kotové „Za zvířátky na farmu“. V rámci týdne čtení dětem nám přišla také předčítat jedna maminka.

 

Třída Rarášci – děti 5 – 7 leté

Téma - „Týden čtení s pohádkou“

V rámci Dne dětí nesl 12. týden čtení ve třídě Rarášci téma „Týden s pohádkou.“ Děti si mohly vybrat pohádku či knížku, která se jim bude číst během odpočinku a měly možnost si samy vyzkoušet „čtení“ pro ostatní děti. Při této aktivitě se děti učily správně listovat knihou, mohly vymýšlet různé příběhy, rozvíjet fantazii a pracovat s hlasem. Během celého týdne si ve třídě prohlížely různé časopisy, pohádkové knížky, např. Velkou knihu českých pohádek od Pavla Šruta. Děti si poté z této knihy zvolily nejkrásnější pohádku. Zvítězila pohádka „O Popelce.“ Děvčatům učarovaly šaty (mohly si přinést Popelčiny šaty z domova), chlapcům se líbil královský kočár s koňmi. Při práci s touto pohádkou jsme se přenesli až do období středověku, kde vládli rytíři a rytířské ctnosti. Podařilo se nám pozvat do naší MŠ jihlavskou skupinu Vyděděnci, která předvádí historický šerm. Dětem přinesli ukázat rytířskou zbroj, vyjmenovali, co všechno obnáší a předvedli i krátký souboj – řinčení mečů. Děti si mohly osahat a potěžkat zbroj, ve které rytíři chodili do bitvy. Děti byly z vystoupení nadšené. Popelku a rytíře nakreslily, ale i divadelně ztvárnily. Nechyběla proto ani dramatizace této pohádky, a to jak formou loutkového divadla tak také hranou přímo dětmi. Týdne čtení se také zúčastnily dvě maminky, které si z domova donesly oblíbenou pohádkovou knížku jejich dětí a tu pak všem přečetly.

 

 

 

Třída Hastrmánci děti 3 – 4,5 leté

Téma – „Týden čtení s pohádkou“

V červnovém týdnu čtení jsme zvolily k předčítání knížky Brouk Pytlík a Na paloučku plném broučků. Děti využily lupy k pozorování broučků, ale i květin a jiných přírodnin při pobytu venku, pozorovaly broučí domeček na školní zahradě. Výtvarně se vyjádřily kresbou motýlů a brouků, technika vrstvení a koláže. Při venkovním pobytu kreslily na papír pampeliškami, trávou a dokreslovaly brouky a jiný hmyz. Prohlížely si encyklopedie a knížky donesené z domu, např. krásně ilustrovanou knihu Velká kniha malé havěti od Yuval Zommer. Učily se písničky a básničky k tématu. Přišel nám předčítat jeden tatínek z knížky „Brouka Pytlíka“

 

 

Třída Trpaslíci děti 3 – 5 leté

Téma: Podmořský svět

Tento týden jsme si s dětmi povídali o podmořském světě motivovaném příběhem „Gerda“, s kterým jsme celý týden pracovali. Děti si společně vytvořily moře z různých pomůcek (stavebnic, šátků, látek), mořských živočichů, které se průběžně naučily poznávat a věcí (mušle, kamínky, ulity), které měly možnost si přinést z domu. Podmořský svět si děti přibližovaly prohlížením knih, encyklopedií, shlédnutím videa z mořského zákoutí, pohybovými hry a také různými pokusy se slanou vodou. Dále se děti seznamovaly s různými mapami a ve skupinkách vytvářely mapu pro Gerdu. Samy si vybíraly, jestli mapu ztvární na papír, pomocí různých stavebnic či vymodelováním. Poté si mapy představily. Během týdne plnily i různé podmořské úkoly – chytání rybiček, hledání stínů, přiřazování geometrických tvarů, apod. Na závěr si namalovaly svoje vlastní moře a poskládaly lodičku z papíru.

Fotogalerie