Pravidla pro zapojení se do kampaně CČČD


 1. Vyplnit on-line registrační formulář.
 2. Propagovat pravidelné předčítání dětem a s tím související emoční zdraví dětí ve vaší instituci (vyvěšení plakátů na nástěnkách a informačních tabulích, vylepení nálepek na dveře atd.).
 3. Pravidelně informovat rodiče a jiné dospělé z okolí dítěte, co přináší pravidelné předčítání dětem

  Pravidelné předčítání:
  • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
  • podporuje psychický rozvoj dítěte;
  • posiluje jeho sebevědomí;
  • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
  • formuje čtecí a písemné návyky;
  • učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému;
  • rozvíjí představivost;
  • zlepšuje soustředění, uklidňuje;
  • trénuje paměť;
  • přináší všeobecné znalosti;
  • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
  • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
  • rozvíjí smysl pro humor;
  • je výbornou zábavou;
  • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
  • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
  • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
  • je prevencí patologických jevů;
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
 4. Minimálně 2x ročně uspořádat tzv. „malá čtení“.

  Definice „malého čtení“: rodiče, prarodiče či další dospělí z okolí dítěte čtou dětem, akce je komorní v rámci vaší instituce, účelem je zavést rituál pravidelného předčítání dětem a tímto podporovat psychické, myšlenkové a morální zdraví dětí. CČČD žádá o zavěšení krátké reportáže a fotografií z akce na náš web do rubriky Vaše akce.

 5. 1x do roka uspořádat tzv. „velké čtení“ ve vaší instituci.

  Definice „velkého čtení“: známé osobnosti z regionu (starosta, lékař/ka, učitel/ka, herec, herečka,…) čtou dětem. Akce je určená pro rodiče, prarodiče, případně pro širokou veřejnost; účelem je šířit myšlenku pravidelného předčítání dětem do širšího okolí. CČČD upřednostňuje, aby se „velké čtení“ uskutečnilo v rámci celostátního TÝDNE ČTENÍ DĚTEM (od 1. do 7. června každého roku). CČČD žádá o zavěšení krátké reportáže a fotografií z akce na náš web do rubriky Vaše akce. V případě zapojení se do TÝDNE ČTENÍ DĚTEM, žádáme o zavěšení informací o akci ZDE.

 6. Žádáme vás o zavěšení loga Celé Česko čte dětem na váš web s prokliklem na  www.celeceskoctedetem.cz. Děkujeme.
 7. Budeme vás informovat o aktuálním dění Celé Česko čte dětem, nových projektech, akcích, novinkách v eshopu, atd., formou Newsletteru, který zašleme na váš email max. 3 - 4 ročně.