Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského


Datum: 05.06.2017
Čas: 08.00
Místo: Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, Proseč u Skutče, 539 44

Autorské čtení pro Rytíře řádu čtenářského aneb „Napsali jsme pro vás pohádky“ ( Žáci 2. třídy byli letos slavnostně pasováni na Rytíře řádu čtenářského - na MěÚ v Proseči.) Žáci 9.A, 9.B napsali vlastní pohádku a doplnili ji ilustracemi. Žáci 9. roč. spolu s učitelem vybrali 2 – 3 pohádky, které budou žákům 2. ročníku přečteny Po každé přečtené pohádce mají děti z 2. třídy stručně převyprávět, oč v pohádce šlo, říci, jestli se jim pohádka líbila, které postavy si zapamatovaly…. Žáci 9. ročníku sborníček dětem předají s tím, že až si všechny pohádky přečtou a nakreslí k ním obrázky / budou vystavené ve třídě/ pozvou autory pohádek na výstavu ilustrací a na četbu vybraných pohádek, kterou si předem připraví. Toto setkání se uskuteční do 15.6. 2017 Každý žák 2. třídy napíše jednu až dvě věty - své dojmy, nakreslí, namalují ilustraci k některé z pohádek. Nejlepší práce budou zveřejněny ve školním časopise. Žáci 9. ročníku připraví zprávu do školního časopisu Šotek i Prosečského zpravodaje.

Počet dětí: 56
Počet dospělých: 5

Mgr.Zdeněk Pecina
zdenek.pecina@post.cz
728 782 000

Pořadatel: Základní škola a mateřská škola Proseč