Naše ocenění


Město Český Těšín ocenilo osobnosti

Město Český Těšín ocenilo osobnosti

Sedm osobností veřejného života převzalo z rukou vedení Českého Těšína zvláštní ocenění za přínos pro město. Slavnost se konala v předvečer státního svátku 17. listopadu.

Ocenění získali dlouholetá vedoucí folklorního souboru Olza Janina Ferfecka, zakladatel souboru Jackové, Slezánek a dlouholetý cimbalista Slezanu Karel Musiol. Za regionální politiku a dlouholetou přeshraniční spolupráci, upevňování česko-polských vazeb a rozvoj regionu Těšínského Slezska a města si cenu odnesl Václav Laštůvka. Mezi sportovci to byli šachová mistryně Magdaléna Miturová a fotbalový trenér Zdeněk Mutina. Za propagaci města v oblasti kultury byla odměněna i Eva Katrušáková, zakladatelka neziskové společnosti Celé Česko čte dětem, která vede stejnojmennou kampaň. Posledním oceněným byl Vlastimil Brož, kerý vloni zachránil topící se dívku.