Kdo nám fandí


prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c., Amerikanista, univerzitní profesor a literární vědec

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c., Amerikanista, univerzitní profesor a literární vědec

"Když dnes s chutí čteme našim vnoučkům, pokaždé se s nimi vydáváme do jiných, zajímavých světů, takže se do toho našeho vracíme bohatší o nové, nezapomenutelné dojmy a zážitky. A troufáme si věřit, že takto zcestovalé děti budou stejně číst i svým potomkům."