Další úspěšný projekt BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY je za námi

Další úspěšný projekt BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY je za námi

Tentokrát v pražských školkách díky grantu KB Nadace Jistota.

5 mateřských školek, 150 dětí a 30 seniorů.

Projekt "Babička a dědeček do školky" spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Pravidelné hlasité předčítání v dětském věku přináší rozvoj jazyka, podněcuje uvažování, zlepšuje představivost, ale také třeba schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke starší generaci. Tyto dovednosti totiž dnes bohužel tlumí nadměrné sledování televize či sezení u počítače. Už ve školce se tak děti budou mít možnost lépe připravit na počátek školní docházky i další život.

Jsme proto rádi, že jsme díky Nadace KB Jistota mohli opět podpořit krásné emoční vazby mezi nejstarší a nejmladší generací.                       

Kromě těchto propojení je naším hlavním cílem zavést v rodinách (tam, kde se nekoná) nebo posílit (tam, kde se koná) tradiční rituál předčítání pohádek a sdílení společného času a místa.

Podívejte se na radostné snímky v galerii. Fotografie nám posílaly průběžně paní učitelky z daných mateřských školek.

Budeme se těšit a doufat, že i letos se nám podaří tento projekt uskutečnit.