"A náhle hvizd! A náhle svist!

"A náhle hvizd! A náhle svist! Pára ven skočí!  Kola se točí! Nejdříve - zvolna - jak želva - líně, mašinka - syčíc - se z nádraží - šine...." Energická dětská báseň „Lokomotiva“ polského básníka Juliana Tuwima  zazněla v českém i polském jazyce ve středu 20. listopadu 2019 na půdě Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě. Ve spolupráci s Celé Česko čte dětem  se zde konalo neobvyklé a velmi zábavné setkání dětí s literaturou. Budova konzulátu se na hodinu proměnila ve vlakovou soupravu, která cestovala z Ostravy do Beskyd. Cestujícími byly děti z české a polské základní školy v Dolní Lutyni.

Moderátoři Izabela Kapias a Marian Mazur v kostýmech průvodčích nejprve zkontrolovali jízdenky, děti se usadily na svá místa a pomyslný vlak se rozjel. Vtipné básně malým posluchačům v průběhu cesty předčítala generální konzulka Polské republiky paní Izabela Wołłejko-Chwastowicz. Náměstek města Ostravy pan Zbyněk Pražák si pro děti připravil čtení povídky polského autora Józefa Ondrusze „Tady se žije bezstarostně“Nejpozornější posluchači v sále si domů odnášeli krásné odměny za správné zodpovězení otázek, týkajících se přečteného textu. Kromě čtení se také zpívalo! Do varu děti uvedl pěvecký sbor Trallala z Českého Těšína i samotný moderátor. Pestré dopoledne plné čtení, hraní i zpívání tak neotřelou formou přiblížilo polskou literaturu českým dětem.  

FOTOGALERIE