Účast na mezinárodní konferenci v Bruselu

Účast na mezinárodní konferenci v Bruselu

Ve dnech 23. - 25. září 2019 se ředitelka Celé Česko čte dětem, paní Eva Katrušáková, zúčastnila několikadenní velmi zajímavé mezinárodní konference pod názvem "Get Europe reading again - Campaigns and Programs" , která se konala v Bruselu. Konferenci pořádala organizace EU Read a zúčastnili se jí mimo jiné zástupci členských organizaci, které podporují tuto organizaci a propagují tak ve svých zemích důležitost čtení dětem a čtenářskou gramotnost. Jsme rádi, že i Celé Česko čte dětem  se nedávno mohlo zapojit do tohoto mezinárodního projektu a celoevropské kampaně, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o významu vzdělávání a gramotnosti v raném dětství v Evropě.

Více fotografií ZDE