Účast na mezinárodní konferenci v Bruselu

Účast na mezinárodní konferenci v Bruselu

Ve dnech 23. - 25. září 2019 se ředitelka Celé Česko čte dětem, paní Eva Katrušáková, zúčastnila několikadenní velmi zajímavé mezinárodní konference v Bruselu. Konferenci pořádala organizace EU Read a zúčastnili se jí mimo jné zástupci členských organizaci, které poporují tuto organizaci a propagují tak ve svých zemích důležitost čtení dětem a čtenářskou gramotnost. Jsme rádi, že i Celé Česko čte dětem  se nedávno mohlo zapojit do tohoto mezinárodního projektu a celoevropské kampaně, jejimž cílem je zvýšovat povědomí o významu vzdělávání a gramotnosti v raném dětství v Evropě.

Více fotografií ZDE