Je před námi 23. ročník TÝDNE KNIHOVEN 2019

Je před námi 23. ročník TÝDNE KNIHOVEN 2019

Také letos Celé Česko čte dětem podporuje již 23. ročník TÝDNE KNIHOVEN 2019, celostátní akci na podporu čtenářství a propagace služeb knihoven, která proběhne ve dnech  30. září – 6. října 2019 ve všech veřejných knihovnách po celé České republice pod patronací Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Mezi oblíbené aktivity knihoven budou po celý týden patřit registrace zdarma, akce pro rodiče a předškolní děti, netradiční prohlídky a spousta dalších akcí s cílem zaměřit pozornost na knihovny a přilákat nové čtenáře. Pro Letošní TÝDEN KNIHOVEN 2019 navázal SKIP spolupráci se spolkem WIKIMEDIA. Cílem společného projektu je vyzvat knihovníky z celého Česka aby se zapojili do tvorby Wikipedie. Prestižní událostí bude také udělení státní ceny KNIHOVNA ROKU 2019. Dne 3. října 2019 se bude předávat cena MARK, která se uděluje u příležitosti ocenění mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven.

Týden knihoven je mimořádnou příležitostí, jak upozornit na úlohu a přínos knihoven pro rozvoj kultury, osvěty a podporu celoživotního vzdělávání.