Ředitelka Eva Katrušáková u ministra školství a mládeže ČR Roberta Plagy

Ředitelka Eva Katrušáková u ministra školství a mládeže ČR Roberta Plagy

Ministr školství a mládeže Robert Plaga podepsal celoevropskou výzvu Europe Reads. 

S cílem zvýšit povědomí o významu vzdělávání a gramotnosti v raném dětství v Evropě, kampaň Europe Reads  propojuje napříč Evropou stávající projekty, které se četbě nahlas a pro potěšení věnují. Organizace, které se této kampaně účastní mohou názorně představit jak se podílejí na dosažení společného cíle, t.j.  umožnit každému občanovi stát se čtenářem a poskytnout mu příležitost aktivně a plně se zapojovat do naší evropské společnosti.

V Evropě je nyní více než 73 milionů dospělých osob negramotných. 1 z 10 studentů nedokončí své studium. V současné době však existuje návod, jak tuto situaci změnit. Prostřednictvím tohoto návodu lze odemknout potenciál každého dítěte v Evropě a rozvíjet gramotnost v celé EU. Tento návod pomůže budovat jak rodinné, tak i společenské, životem pulzující vztahy zítřka. Touto metodou, tímto návodem je četba knih. Mezinárodní studie dokazují, že čtení dětem po dobu alespoň 15 minut každý den má pozitivní vliv na jejich inteligenci a úspěchy ve škole. Rozvíjí jejich empatii a sociální chování. Podle výzkumu je čtení pro radost a láska ke knihám důležitější pro budoucnost dítěte než jejich socioekonomické zázemí. Členové sdružení EURead věří, že každé dítě má právo na život obohacený knihami. Aby se tato vize stala realitou, rádi bychom s vaší pomocí posílili instituce podporující gramotnost napříč Evropou. Zjistěte více o naší kampani Europe Reads (Evropa čte) a zapojte se do budování lepší budoucnosti pro své občany.

Z Facebooku Ministerstva školství a mládeže České republiky:

Foto: zdroj MŠMT