Cyklus čtenářských dílen začíná ve středu

Cyklus čtenářských dílen začíná ve středu

Tisková zpráva, 2019_03_25

Ve středu 27. 3. 2019 proběhnou první dva z celkem osmi čtenářských dílen pro děti 12 - 15 let na víceletých gymnáziích v MSK kraji, a to na Gymnáziu Hrabůvka. Projekt "Cyklus čtenářských dílen pro víceletá gymnázia" realizuje Celé Česko čte dětem za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Dílny povede zkušená ostravská lektorka a psycholožka Mgr. Martina Mikesková. Společně s dětmi bude pracovat s povídkou z nové knížky Robinson z hypermarketu, kterou vydalo Celé Česko čte dětem minulý týden. Sbírka povídek obsahuje příběhy s tématy jako jsou tolerance, přátelství, moudrost, odvaha a jiné. Po skončení dílny obdrží každé dítě právě tuto krásnou novou knížku.

Čtenářské dílny, resp. biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek cílí na mladého člověka, který se potýká s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance, agrese, konzumní společnost, …). Cílem čtenářských dílen je studentům ukázat, že každý člověk se narodil jako dobrý a každý touží po bezpečí a lásce. Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby a slouží také k rozvoji lidské osobnosti. A jak říká český jazykovědec profesor Jiří Trávníček: „Nebojme se konfliktů, neboť právě jejich prostřednictvím si tvoříme hodnotové hranice našeho světa“.

Aby mladý člověk sáhl po knize, musí se její děj týkat témat a problémů, s nimiž se dospívající identifikují, s nimiž se každodenně potýkají. Proto vznikla sbírka povídek, jejímž hrdinou jsou EMOCE. Emoce, které nemají hranice. Hranice věkové ani státní. Sedm renomovaných a oblíbených spisovatelů, jako například Alena Ježková, Petra Soukupová, Ivona Březinová nebo Michal Viewegh, se ponořilo do světa náctiletých a světlo světa spatřily originální povídky. O rukou houslisty a srdci člověka, který si vzal pod svá křídla talentovaného chlapce, zamiloval si ho, poslal do světa a sebe odsoudil k samotě. Udělal to z lásky. Na lásku a přátelství má právo postižený kluk i dívky, které jsou považovány za „divné“. 

V průběhu března až června 2019 proběhne společně s lektorem 8 čtenářských dílen na čtyřech víceletých gymnáziích v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“). V rámci čtenářských dílen budou ve spolupráci s odborníky zpracovávána palčivá témata, kterým je mládež v dnešní době vystavována, a o kterých se ale zároveň bojí mluvit (šikana, netolerance, jinakost, závislost na internetu, ...). Po scénickém čtení povídky z výše uvedené sbírky proběhne dílna a diskuse s odborníkem. Každý účastník si odnese domů krásnou sbírku povídek. Učitele obdrží také balíček pracovních listů pro pedagogy. Všechny materiály obohatí didaktickou databázi vzdělávacích institucí, budou mj. inspirací pro pedagogické pracovníky při přípravě vyučovacích hodin, jako je český jazyk, občanská nauka, etika, nebo třídnických hodin.