Děkujeme vedení a dárcům společnosti SMS finance!

Děkujeme vedení a dárcům společnosti SMS finance!

Vážené vedení společnosti SMS finance.

Tři dny nás dělí od nejsvátečnější chvíle v roce, a proto mi dovolte vyslovit děkovná slova. Společnost SMS finance je již od roku 2013 naším partnerem a od roku 2015 váženým generálním partnerem. Díky její podpoře jsme schopni realizovat smysluplné celostátní projekty. Jsme šťastni, že i v roce 2018 jste byli součástí krásné myšlenky a všech dobročinných aktivit.

Abychom mohli tak velkou kampaň realizovat, potřebujeme partnery, spolupracovníky, podporovatele, dárce. Ze srdce děkujeme celému vedení společnosti a především statutárnímu řediteli panu Zbyškovi Kawulokovi za jeho aktivní postoj k dárcovství. SMS finance nás podporuje nejen jako firma, ale na konkrétní aktivity Celé Česko čte dětem® přispívají i jednotlivci. Děkuji také všem individuálním dárcům z řad zaměstnanců a spolupracovníků SMS finance.

Přeji vám všem klidné a požehnané vánoční svátky a do nového roku stálé zdraví a osobní spokojenost.

 

Za tým Celé Česko čte dětem

Eva Katrušáková, ředitelka​

​Celé Česko čte dětem, o. p. s.​