Sbírka knih do Městské nemocnice Ostrava

Sbírka knih do Městské nemocnice Ostrava

V březnu, v rámci měsíce knihy, proběhla na ZŠ Generála Piky dobrovolná sbírka dětských knih v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Celkem se mezi dětmi vybralo 50ks knih. Sbírku předali 15. 6. 2017 zástupci ŽP s paní učitelkou Konečnou a mohli tak potěšit děti, které budou muset trávit čas v nemocnici. Knihy převážně nové, z aktuálních nabídek nakladatelství a mezi dětmi v současnosti velmi žádané, tak obohatí knižní fond dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava.

Děkujeme všem rodičům a žákům, kteří se do sbírky zapojili.           

Mgr. Ljuba Konečná