Sbírky knih do nemocnic


2013 - Školní družina z Ústí nad Labem

2013 - Školní družina z Ústí nad Labem

V rámci 3. Týdne čtení dětem, který organizuje Celé Česko čte dětem® , o. p. s., vyhlásila školní družina při ZŠ Mírová v Ústí nad Labem dobročinnou sbírku dětských knih pro nemocnici. V týdnu od 3. - 7. 6. 2013 se vybralo 108 knih, které 27. 6. 2013 v Městské nemocnici v Ústí nad Labem na Oddělení dětské chirurgie převzala paní Veronika Dembická z Dobrovolnického centra. „Knihy jsme vybrali ve školní družině. Malí pacienti si budou během léčby v knihách číst nebo si je mohou prohlížet," řekla niciátorka sbírky Vladislava Králová, dobrovolná koordinátorka Celé Česko čte dětem®