Sbírky knih do nemocnic


2014 - MŠ Kamarád předávala sbírku knih do Fakultní nemocnice HK

2014 - MŠ Kamarád předávala sbírku knih do Fakultní nemocnice HK

Nezisková organizace Celé Česko čte dětem se v projektu „Knihy pro nemocnice a dětské ordinace“ snaží ve spolupráci s nakladatelstvími a dárci vybavovat dětské knihovničky  v nemocnicích a v ordinacích dětských lékařů. I naše Mateřská škola Kamarád v Hradci Králové se zúčastnila výše uvedeného projektu a uspořádala v březnu 2014 sbírku knih, do které se zapojili především rodiče našich dětí. Vybralo se přes 52 knih, které byly předány ředitelkou školy Bc. Marií Joskovou, Dis. Za dětské oddělení si je převzala paní Bc. Jitka Nováková, která vyjádřila poděkování a přesvědčení, že se knihy setkají s vděčným přijetím a udělají dětem radost. Kromě knih byly na dětské oddělení předány i záložky do knih od organizace Celé Česko čte dětem, naší Mateřské školy a také záložky, které samy vyráběly naše děti. Jistě knihy a záložky udělají malým pacientům radost, a zkrátí tak dlouhé chvíle v nemocnici.

Bc. Michaela Slezáková, učitelka Mateřské školy Kamarád Hradec Králové