Konference a semináře


2. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

2. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

Ve dnech 13. a 14. dubna 2012 probíhala v Ostravě dvoudenní mezinárodní konference „Čtení dětem - mění životy" pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje. Konference byla zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu médií na duši mladého člověka. Pořadatelem a hostitelem byla nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Na konferenci se sešlo více než 100 učitelů, knihovníků, psychologů, koordinátorů projektu a rodičů.

Po oficiálním zahájení vystoupila Eva Katrušáková, ředitelka Celé Česko čte dětem. Ve své krátké přednášce zdůraznila: „V dnešní době má čtení dětem větší cenu než kdy dříve, protože množství informací lavinovitě narůstá. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Předčítání a společné sdílení času je ta nejlepší investice, kterou dětem můžeme dát."

Poté vystoupila Irena Koźmińska, ředitelka Nadace ABCXXI Celé Polsko čte dětem, autorka mnoha vzdělávacích programů a dvou obsáhlejších publikací. Koźmińska propaguje hlasité předčítání u našich severních sousedů již 11 let. Tvrdí, že tato metoda dělá zázraky. Vše přitom začalo od slov Jima Trelease. Jim Trelease, největší propagátor čtení v USA, autor Učebnice předčítání, která se stala dokonce akademickou příručkou, zdůrazňuje, že předčítání výrazně stimuluje mozek. To se potvrzuje i u dětí s mentálním postižením. Pokud jim totiž rodiče hodně čtou, rozvíjejí se pak tyto děti mnohem lépe. Příkladem může být i Jennifer Thomasová s Downovým syndromem, která žije v Concordu ve státě Massachusetts. Rodiče jí četli již od prvních týdnů života. Ve 4. třídě svými znalostmi, schopností porozumět textu a slovní zásobou převyšovala své zdravé vrstevníky. Dnes je Jennifer absolventkou univerzity.

„Aby z dítěte vyrostl dospělý a šťastný člověk," vysvětluje Koźmińska, „musí být jeho dětství bezstarostné, plné důvěry a lásky a musí být také dlouhé. Rodiče často zapomínají na rodinné vazby a upřímnost. Čtení svým ratolestím pro radost jim pomáhá vybudovat most a obnovit vzájemnou důvěru."

K čemu jsou nám morální hodnoty? Pomáhají nám správně se rozhodnout a dávají našemu životu smysl. Na ostravské konferenci o tom hovořila programová ředitelka Nadace ABCXXI Elżbieta Olszewska. Program vštěpování morálních hodnot zahrnuje 12 nejdůležitějších hodnot. Jedná se o dlouhodobý program prevence, který vznikl na podnět učitelů, rodičů a pedagogů, kteří upozorňují na to, že žijeme v období krize hodnotového systému. Nemůžeme očekávat, že dítě přijde na svět s kompletním hodnotovým systémem. Právě my mu musíme ukázat, čím je úcta, moudrost či solidarita.

Přednáška psychologa Václava Mertina (Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) přinesla netradiční pohled na problematiku vztahu: rodina - škola - média. Doktor Mertin popsal reálný život rodin a škol.

Vrcholem pátečního dne byl první ročník udělování ocenění dobrovolným propagátorům dětského čtení z celé České republiky. Regionální koordinátoři jsou základním kamenem Celé Česko čte dětem. Mnohdy kampani Celé Česko čte dětem věnují tolik času a úsilí, jako by šlo o práci na plný úvazek. V letošním roce bylo oceněno 7 žen: Jana Tlustá z Ostrova nad Oslavou, Gabriela Sedláčková z Prahy, Michaela Moudrá z Kyjova, Pavla Kánská ze Šumperka, Andrea Sasínová z Brna, Jitka Belancová z Mostu aVeronika Vieweghová ze Sázavy). Ocenění předávala náměstkyně hejtmana pro školství Mgr. Věra Palková a členka čestné rady Celé Česko čte dětem Věra Racková.