Konference a semináře


Hrádek a Kožušany četly dětem

Hrádek a Kožušany četly dětem

Dne 24. února a 25. června 2011 se děti spolu se svými rodiči vydali do světů, kde nic není nemožné. Čekalo je totiž pohádkové odpoledne plné krásných příběhů a soutěží. Na rodiče čekal seminář o přínosu každodenního hlasitého předčítání dětem. 

Děti si poslechly příběh Arnošta Goldflama z knížky "Tatínek, není k zahození". Dozvěděly se například, na co nalákal tatínek zlé bacily. Děti si také mohly otestovat své znalosti v soutěžích, které byly pro ně připraveny. Na vítěze čekaly knížky a krásné plakáty Celé Česko čte dětem. 

Po čtení a soutěžích si učitelky odvedly děti do družiny a pak mohla začít druhá část, která byla věnována rodičům. Pro rodiče byl připravený krátký seminář o důležitosti pravidelného čtení dětem a jeho blahodárného vlivu na emocionální zdraví. Spokojené tváře dětí a jejich rodičů byly tím nejhodnotnějším poděkováním za opravdu zdařilé únorové odpoledne.