Konference a semináře


1. mezinárodní konference - Jak milovat dítě?

1. mezinárodní konference - Jak milovat dítě?

Český Těšín, 12. 5. 2009. Konference byla určena pro rodiče, učitele škol, knihovníky, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a širokou veřejnost. Přednášely: Irena Koźmińska, zakladatelka a ředitelka Nadace ABCXXI, iniciátorka kampaně "Celé Polsko čte dětem";  Marzena Secomska - Rozenbaum, členka správní rady Nadace ABCXXI; Elżbieta Olszewska, programová ředitelka a členka správní rady Nadace ABCXXI; Eva Katrušáková, ředitelka a zakladatelka obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem®.