Konference a semináře


Konference a semináře pro tzv. tvůrce veřejného mínění

Konference a semináře pro tzv. tvůrce veřejného mínění

Cílem vzdělávacích akcí v roce 2007 je seznámit osoby (tzv. tvůrce veřejného mínění) ze škol, školek, knihoven, nemocnic a dětských domovů s problematikou dětské četby, předčítání a aktivitami projektu Celé Česko čte dětem® v rámci České republiky. V průběhu konferencí se účastníci seznamují s ideou osvětové kampaně prostřednictvím přednášek odborníků a zakladatelky projektu Celé Česko čte dětem®. Účastníci těchto konferencí a seminářů šíří pak ideje kampaně Celé Česko čte dětem® dál. Oslovují stovky dospělých z okolí dítěte a také dětí samotných. Činí tak na třídních schůzkách, na metodických setkáních, ve svých ordinacích, apod.

Semináře proběhly ve větších městech Moravskoslezského kraje (např.: Opava, Český Těšín, Karviná, Třinec a Ostrava) pro třicet až sedmdesát lidí na každé konferenci (zástupci škol, knihoven, samosprávy, psychologové, lékaři a rodičovská veřejnost).