Babička a dědeček do školky


2014 - Město Český Těšín podpořilo seniory ve školce

2014 - Město Český Těšín podpořilo seniory ve školce

Do projektu obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem „Babička a dědeček do školky“, který podpořila těšínská radnice, se zapojila mateřská škola na Smetanově ulici. Pilotní projekt, který má za cíl propojit tři generace – děti, rodiče a seniory, proběhl od září 2012 do května 2013 ve třech mateřských školách ve Frýdku-Místku. V roce 2014 budou číst dětem senioři ve školce v Českém Těšíně.

„Někdy v půlce srpna nás oslovila manažerka celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, paní Němcová, s nabídkou k účasti v projektu. Na společné schůzce jsme byly seznámeny s podrobnostmi a nabídku jsme s radostí přijaly“, říká vedoucí učitelka, paní Monika Kantorová. Poslední týden v září přišla dětem do školky číst první babička, paní Vavrysová. V pohádkovém plášti, s brýlemi, knížkou a vlastnoručně vyrobeným maňáskem skřítka Vikyho četla dětem příběhy, které zažil chlapec Cyril právě s tímto skřítkem. Také se dětí ptala na příběh či pohádku, kterou děti přinesly ze školky domů a přečetli jim ji rodiče. V tom totiž tkví důležitá část projektu – ve společném čtení rodičů dětem doma.

Celý týden se děti těšily na babičku, její pohádky, pohádkové nálepky za odměnu nebo kreslení do pohádkového sešitu, který jim po skončení projektu zůstane jako památka. Ohlasy rodičů byly velmi pozitivní a všichni se už těší na další týden čtení s babičkou, který proběhne na konci měsíce října.