Babička a dědeček do školky


2014 - Praha, Brno, Zlín, Ostrava - Nadace Agrofert podpořila projekt v osmi školkách

2014 - Praha, Brno, Zlín, Ostrava - Nadace Agrofert podpořila projekt v osmi školkách

Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem® ukončila projekt  Babička a dědeček do školky,  zahájený v září 2014 ve čtyřech městech. Projekt podpořený Nadací Agrofert a realizovaný ve spolupráci s projektem SenSen (Senzační senior) Nadace Konta Bariéry rozšířil řady více než 50-ti mateřských škol v České republice, které se do čtení seniorů dětem zapojily. Senioři chodili číst dětem vždy do dvou vybraných mateřinek v Praze, Brně, Zlíně a Ostravě. Každý den po dobu jednoho týdne od září do prosince 2014 četli příběhy dětem a zapojovali do předčítání také rodiče, babička nebo dědeček v pohádkovém kostýmu.

Dědeček Pavel Fousek, který navštěvoval pražskou mateřskou školu U Bobříků se svěřil: „S průběhem návštěvy ve školce jsem byl velmi spokojený, děti byly vzorné, poslouchaly čtení, nikdo nerušil. Moc jsem si to užil“. „Pro všechny byl projekt velkým přínosem. Děti se vždy těšily na nové pohádky od babiček a vzorně plnily zadané „domácí úkoly“.  Pozitivní hodnocení přicházelo i ze strany rodičů“, řekla ředitelka univerzitní mateřské školy Qočna ve Zlíně, mgr. Vladislava Habartová. Hana Vilámová ze školky v Brně-Komárově uvedla, že zapojení rodičů do čtení večer před spaním jejich děti vyžadovaly, protože chtěly získat do deníčku pohádkovou nálepku. Zlepšený vztah ke knihám se projevil i tím, že o vánocích objevilo více dětí pod stromečkem knížku.

Pravidelné hlasité předčítání v dětském věku přináší rozvoj jazyka, podněcuje uvažování, zlepšuje představivost, ale také třeba schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke starší generaci. Tyto dovednosti totiž dnes bohužel tlumí nadměrné sledování televize či sezení u počítače. Už ve školce se tak děti budou mít možnost lépe připravit na počátek školní docházky i další život. Všechny ředitelky zapojených mateřských škol se vyjádřily, že chtějí ve čtení seniorů dětem pokračovat i nadále.  Jedna z maminek, která se zapojila do projektu v ostravské školce napsala do hodnotícího dotazníku: „Čteme ještě častěji, dcera si to žádá“.

„Chtěli bychom poděkovat Nadaci Agrofert za výraznou podporu při realizaci projektu“, říká ředitelka Celé Česko čte dětem, mgr. Eva Katrušáková.

FOTOGALERIE