Dobrovolnictví


Registrační formulář dobrovolníka

V případě Vašeho zájmu o dobrovolnické čtení v některé z našich spolupracujících nemocnic nebo o jinou dobrovolnickou činnost vyplňte prosím formulář.  Děkujeme

Po vyplnění tohoto formuláře prosíme o vytištění, podepsání s aktuálním datem, naskenování či ofocení a zaslání na email: administrace@ctemedetem.cz .

DĚKUJEME a těšíme se na Vás:-). 

P. S. V případě zájmu o dobrovolnickou práci v brněnské nemocnici, prosím, kontaktujte přímo DC Motýlek, který se Vám bude věnovat. Děkujeme.


   
Čtení dětem v nemocnici Pomoc při pořádání akcí Fundraising Grafické práce
Jak jste se o Celé Česko čte dětem dozvěděl/a:
přátelé přednáška, seminář leták TV Facebook
Při výkonu dobrovolnické činnosti budu jednat v zájmu udržení a posílení dobrého jména Celé Česko čte dětem, o. p. s., a v zájmu zachování své občanské cti, neporuším žádné právní předpisy a morální zásady a beru na vědomí, že odpovídám za veškeré škody, které svým jednáním způsobím. Svým podpisem potvrzuji, že veškeré údaje jsou pravdivé a že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které jsem vyplnil(a) v dotazníku. Osobní údaje budou použity pouze pro účely obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® (zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl 0, vložka 225, vedeném Krajským soudem v Ostravě).