Dobrovolnictví


Regionální koordinátor

Regionální koordinátor

Pokud byste chtěla/chtěl rozšířit řady dobrovolných regionálních koordinátorů a pomoci nám zvyšovat povědomí českého národa o tom, že pravidelné předčítání je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte, napište nám na email: administrace@ctemedetem.cz. Velmi rádi Vám poskytneme bližší informace a přijmeme Vás do našeho celostátního týmu. Zároveň nám prosím zašlete poštou na naši doručovací adresu Registrační formulář a Čestné prohlášení s vlastnoručním podpisem a aktuálním datem vyplnění. Formuláře najdete v příloze. 


   

Mapa koordinátorů