Celé Česko čte dětem se připojilo k celoevropské výzvě

Celé Česko čte dětem se připojilo k celoevropské výzvě

Konsorcium EURead bylo založeno v roce 2000. Jedná se o evropskou síť, která se zaměřuje na podporu čtení a gramotnosti v celé Evropě. Každý člen je přesvědčen, že čtení je předpokladem pro vzdělávání, osobní rozvoj, účast ve společnosti a hospodářský růst v dnešní mediální a kulturně rozmanité společnosti. Na zasedání konsorcia EURead v říjnu 2017 byly předloženy první návrhy na celoevropskou kampaň Čtení pro potěšení / Čtení nahlas. Výsledkem aktivní činnosti pracovní skupiny je kampaň, jež nese název Europe Reads. Kampaň byla zahájena v listopadu 2018.

S cílem zvýšit povědomí o významu vzdělávání a gramotnosti v raném dětství v Evropě, kampaň Europe Reads  propojuje napříč Evropou stávající projekty, které se četbě nahlas a pro potěšení věnují. Organizace, které se této kampaně účastní mohou názorně představit jak se podílejí na dosažení společného cíle, t.j.  umožnit každému občanovi stát se čtenářem a poskytnout mu příležitost aktivně a plně se zapojovat do naší evropské společnosti.

V Evropě je nyní více než 73 milionů dospělých osob negramotných. 1 z 10 studentů nedokončí své studium. V současné době však existuje návod, jak tuto situaci změnit. Prostřednictvím tohoto návodu lze odemknout potenciál každého dítěte v Evropě a rozvíjet gramotnost v celé EU. Tento návod pomůže budovat jak rodinné, tak i společenské, životem pulzující vztahy zítřka. Touto metodou, tímto návodem je četba knih. Mezinárodní studie dokazují, že čtení dětem po dobu alespoň 15 minut každý den má pozitivní vliv na jejich inteligenci a úspěchy ve škole. Rozvíjí jejich empatii a sociální chování. Podle výzkumu je čtení pro radost a láska ke knihám důležitější pro budoucnost dítěte než jejich socioekonomické zázemí. Členové sdružení EURead věří, že každé dítě má právo na život obohacený knihami. Aby se tato vize stala realitou, rádi bychom s vaší pomocí posílili instituce podporující gramotnost napříč Evropou. Zjistěte více o naší kampani Europe Reads (Evropa čte) a zapojte se do budování lepší budoucnosti pro své občany.

V rámci kampaně Europe Reads dojde také k prezentaci jednotlivých organizací skupiny EURead a představení jejich aktivit. Celé Česko čte dětem se zapojilo do tohoto mezinárodního projektu a celoevropské výzvy, která bude prezentována v říjnu 2019 v Evropském parlamentu

Výzvu Europe Reads podepsala mimo jiné starostka města Český Těšín Gabriela Hřebáčková, senátor Jiří Cieńciała a náměstek hejtmana pro Moravskoslezský kraj Stanislav Folwarczny.

Podívejte se na výstižné VIDEO.

Více informací: EURead