Devítka čte dětem


Datum: 01.06.2022
Čas: 8.00
Místo: Praha 10, Hostýnská 2/2100

Na Základní škole Hostýnská čtou žáci devátého ročníku svým mladším spolužákům z 1. stupně.

Počet dětí: 300
Počet dospělých: 18

Renata Heřmánková
hermankova@hostynska.cz
602 943 754

Pořadatel: Základní škola Hostýnská