Čteme dětem


Datum: 25.10.2021
Čas: 12,00
Místo: K Havaji 108, 285 74 Záboří nad Labem

Jako každý jiný rok, plánujeme i letos týden čtení - děti si donesou své knihy z domova a budeme z nich číst ukázky a vyprávět si o nich.

Počet dětí: 35
Počet dospělých: 4

Bc.Pavla Marková
ms.zabori@seznam.cz
737052721

Pořadatel: Mateřská škola