Braillský klíč


Datum: 20.10.2021
Čas: 8,00
Místo: Loretánská 19, Praha 1

Braillský klíč je celostátní soutěž ve čtení Braillova písma. Letošní ročník pořádá pražská škola pro zrakově postižené. Soutěž ve čtení je určena pro žáky s těžkým zrakovým postižením ze speciálních i běžných škol.

Počet dětí: 25
Počet dospělých: 10

Monika Výmolová
monika.vymolova@skolajj.cz
220515264

Pořadatel: Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze