Týden čtení dětem v ČR


Trochu historie

Trochu historie

Cílem TÝDNE ČTENÍ DĚTEM V ČR je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury. Prostřednictvím TÝDNE ČTENÍ DĚTEM chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou. 

Přirozený rituál předčítání dětem mizí z rodin. Zastoupily ho obrazy v televizi a na počítači. Hlavní příčinou je zdánlivý nedostatek času rodičů. Nejde však o nedostatek času, jde o nedostatek chtění. Mnoho z nich má za to, že pohádka čtená a pohádka animovaná je totéž. Opak je pravdou. Dítě, kterému je čteno, stimuluje jiná mozková centra, než když dostává hotový vjem na obrazovce. Jsme rádi, že se desítky tisíc dětí a dospělých účastní krásných a smysluplných akcí, kde se nejen čte, ale i hraje, zpívá a beseduje. Chceme apelovat zejména na rodiče, aby neopouštěli  rituál předčítání, který zásadně ovlivňuje emoční rozvoj dítěte a jeho pozdější čtenářskou gramotnost“, říká Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem.

Týden svátku čtení a předčítání je impulsem pro školy, školky, knihovny, mateřská centra, literární kavárny a širokou veřejnost, aby každoročně vždy od 1. do 7. června pořádaly takovéto svátky literatury v celé republice.

Dnes již tradiční týdenní celostátní oslavy bývají zahájeny slavnostní Inaugurací s bohatým kulturním programem a za účasti slavných osobností ze světa kultury a sportu. Zahájení probíhá vždy v některém z měst v České republice, jako např. v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Ostravě a v dalších městech.