Týden čtení dětem v ČR


Trochu historie

Trochu historie

Cílem TÝDNE ČTENÍ DĚTEM V ČR je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury. Prostřednictvím TÝDNE ČTENÍ DĚTEM chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.

Týden svátku čtení a předčítání je impulsem pro školy, školky, knihovny, mateřská centra, literární kavárny a širokou veřejnost, aby každoročně vždy od 1. do 7. června pořádaly takovéto svátky literatury v celé republice.

Dnes již tradiční týdenní celostátní oslavy bývají zahájeny slavnostní Inaugurací s bohatým kulturním programem a účastí slavných osobností ze světa kultury a sportu. Ukončení celého týdne probíhá opět za účasti hostů, dětí a veřejnosti. Obě slavnosti hostí vždy některé z měst v České republice, jako např. Praha, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava a další.