Dobrovolnictví


Registrační formulář dobrovolníka

V případě žádosti o dobrovolnické čtení v některé z našich spolupracujících nemocnic, nás před odesláním formuláře prosím kontaktujte na emailu: skanderova@ctemedetem.cz. Děkujeme. V případě zájmu o dobrovolnickou práci v brněnské nemonici, prosím, kontaktujte přímo DC Motýlek, který se Vám bude věnovat. Děkujeme.

Po odeslání tohoto formuláře prosíme o vytištění, podepsání s aktuálním datem a spolu s výpisem z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a potvrzením o zdravotní způsobilosti zaslání poštou na adresu: Celé Česko čte dětem o. p. s., Odboje 118/3, 737 01 Český Těšín. O odeslání materiálů nás prosím informujte na email: skanderova@ctemedetem.cz. DĚKUJEME a těšíme se na Vás:-). 


  
Čtení dětem v nemocnici Pomoc při pořádání akcí Fundraising Grafické práce
Jak jste se o Celé Česko čte dětem dozvěděl/a:
přátelé přednáška, seminář leták TV Facebook
Při výkonu dobrovolnické činnosti budu jednat v zájmu udržení a posílení dobrého jména Celé Česko čte dětem, o. p. s., a v zájmu zachování své občanské cti, neporuším žádné právní předpisy a morální zásady a beru na vědomí, že odpovídám za veškeré škody, které svým jednáním způsobím. Svým podpisem potvrzuji, že veškeré údaje jsou pravdivé a že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které jsem vyplnil(a) v dotazníku. Osobní údaje budou použity pouze pro účely obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® (zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl 0, vložka 225, vedeném Krajským soudem v Ostravě).

Deprecated: Non-static method Epublish_Utils::generatePassword() should not be called statically in /home/www/kernel.ep4/1.3/core/Epublish/Utils.php on line 69