Dobrovolnictví


Registrační formulář dobrovolníka

Po odeslání tohoto formuláře prosíme o vytištění, podepsání s aktuálním datem a spolu s výpisem z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a potvrzením o zdravotní způsobilosti zaslání poštou na adresu: Celé Česko čte dětem o. p. s., Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín. O odeslání materiálů nás prosím informujte na email: skanderova@ctemedetem.cz. DĚKUJEME a těšíme se na Vás:-). 


  
zaměstnaný důchodce mateřská dovolená student jiné
Kdy a jak často se můžete věnovat dobrovolnické činnosti (popř. specifikujte):
Proč chcete vykonávat dobrovolnickou činnost? Oblasti zájmu (specifikujte):

* V případě zájmu o Čtení dětem v nemocnicích je nutno doložit výpis z rejstříku trestů – ne starší tří měsíců a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Jak jste se o Celé Česko Čte Dětem dozvědel/a:
od přátel z přednášky z letáku jinak
Při výkonu dobrovolnické činnosti budu jednat v zájmu udržení a posílení dobrého jména Celé Česko čte dětem, o. p. s., a v zájmu zachování své občanské cti, neporuším žádné právní předpisy a morální zásady a beru na vědomí, že odpovídám za veškeré škody, které svým jednáním způsobím. Svým podpisem potvrzuji, že veškeré údaje jsou pravdivé a že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které jsem vyplnil(a) v dotazníku. Osobní údaje budou použity pouze pro účely obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® (zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl 0, vložka 225, vedeném Krajským soudem v Ostravě).