2019 - Čtenářské dílny se sbírkou povídek pro víceletá gymnázia v MSK kraji