Čtenářské dílny


Čtenářské dílny KAPUCE OD MIKINY

 

Více informací o projektu najdete zde

Zájemci o čtenářskou dílnu z Moravskoslezského kraje se můžou přihlásit vyplněním registračního formuláře

...more

Úspěch knížky pro mládež otevírá prostor pro vznik další...

Úspěch knížky pro mládež otevírá prostor pro vznik další...

Alena Ježková, Ivona Březinová, Michal Viewegh, Petra Soukupová a další autoři odryli ve svých povídkách mládeži nelehká témata, jako jsou jinakost, stáří, závislost na internetu, fyzický hendikep a jiné. Sbírka Robinson z hypermarketu a jiné povídky přinesla mnohé náměty k diskusi ve třídách. Pilotních projektů netradičních čtenářských dílen (či biblioterapeutických workshopů) se během roku 2019 zúčastnilo...

...more

Čtenářské dílny pro víceletá gymnázia

Čtenářské dílny pro víceletá gymnázia

Čtenářské dílny
Čtenářské dílny se sbírkou povídek cílí na mladého člověka, který se potýká s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance, agrese, konzumní společnost, …). Cílem čtenářských dílen je studentům ukázat, že každý člověk se narodil jako dobrý a každý touží po bezpečí a lásce. Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky...

...more

Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky z 2. stupně ZŠ

Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky z 2. stupně ZŠ

Bližší charakteristika
Jedním z hlavních problémů ve vzdělávání je klesající zájem dětí ve věku jedenáct až patnáct let o četbu. Stále častěji se setkáváme s dětmi, které mají potíže s vyjadřováním, slovní zásobou a soustředěním na mluvené slovo. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

...more