Book fairs, bazaars and festivals


Each year, the organisation, Celé Česko čte dětem (Every Czech Reads to Kids), participates in various fairs and festivals throughout the Czech Republic, where it presents itself.


Veletrhy, bazary a festivaly v roce 2018

Veletrhy, bazary a festivaly v roce 2018

V roce 2018 jsme společnost Celé Česko čte dětem prezentovali na knižním veletrhu Svět knihy Praha a Ostravském knižním veletrhu. V létě jsme se, jako již tradičně, zúčastnili festivalu Ladná Čeladná  V předvánočním období jsme byli součástí akce Advent plný křídlení v Ostravě. Podařilo se nám rozdat stovky osvětových a informačních materiálů a oslovit tak veřejnost, odborníky i děti. 

Galerie 2018