Projekt "Rosteme s knihou" v MŠ Zlechov


Projekt

Místo konání: MŠ Zlechov, knihovna Zlechov
Organizátor: MŠ Zlechov
Datum akce: 04.04.2024

V měsíci březnu jsme s dětmi v MŠ Zlechov, ve třídě předškolních dětí, realizovali projekt "Rosteme s knihou“ inspirovaný příběhem o Gruffalovi od Julie Donaldson. Název projektu pak vychází ze samotné obsahové podstaty uvedeného příběhu. Projekt se zaměřuje na důležitost společného čtení především rodičů a jejich dětí, neboť společné čtení mezi nimi utužuje a hluboce propojuje vazbu.

A protože v naší mateřské škole podporujeme a podněcujeme děti k lásce ke knihám, čteme dětem denně minimálně 20 minut, což doplňuje domácí čtení, nabízelo se v rámci uvedeného projektu přihlásit do celorepublikové akce „Celé Česko čte dětem“.

Z uvedeného projektu se nám podařilo zrealizovat hned několik výstupů:

1,  Jeden z hlavních cílů týdenního projektu bylo seznámit děti s knihou, naučit je soustředění a pozornosti k slyšenému textu, rozvíjet fantazii, představivost, přemýšlení o čteném textu, převyprávění, jeho zapamatování a uchování v dalších dnech. Dokázat s textem tvořivě pracovat.

2, Naše MŠ se zapojila do uvedeného programu „Celé Česko čte dětem".

 3, „Vybudování“ školkové miniknihovny ve společných prostorách MŠ. Díky spolupráci rodičů, kteří do MŠ společně se svými dětmi přinesli dětské knihy a časopisy a nabídli je dál k přečtení ostatním dětem a jejich rodičům. Do akce „školková miniknihovna“ jsou zapojeny děti i rodiče z celé naší MŠ (obě třídy).

4, Společně s dětmi jsme navštívili místní knihovnu. Děti se seznámily s prostředím knihovny, s paní knihovnicí, s prací v knihovně, jak vzniká kniha, s možností výpůjček knih a dalších návštěv společně s rodiči.

5, S dětmi jsme si v průběhu týdne vyrobili 4 patrony naší miniknihovny inspirované právě příběhem O Gruffalovi, který nás po celý týden provázel. V příběhu se vyskytuje myš, liška, sova, had a Gruffalo.

V celkovém souhrnu se nám projekt moc vydařil. Téma knihy a příběh Gruffala rozhodně získaly zájem a pozornost dětí.

 

Fotogalerie