Čtenářské dílny pro žáky s OMJ


Místo konání: ZŠ
Organizátor: ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6b
Datum akce: 02.11.2023

Čtenářské dílny pro žáky s OMJ
 
Na naší škole se vzdělává větší množství žáků s OMJ. Pomoc naučit se česky k nim přicházela ze všech stran a malým dílem se rozhodli přispět i spolužáci. V rámci čtenářských dílen vybrali oblíbené knihy a každý týden z nich předčítali. Následovaly další aktivity - dramatizace, pantomima, obrázkové osnovy.
Dílny probíhaly v rámci 3. třídy a pokračují i letos. Dnes už si ale tito žáci, jejichž mateřským jazykem není čeština, plynule čtou české knihy sami.