Stezka podzim v přírodě


Stezka podzim v přírodě

Místo konání: Školní družina Beroun - Závodí, Komenského 249
Organizátor: ŠD Beroun - Závodí, Komenského 249
Datum akce: 09.10.2023

Podzim je v plném proudu. Počasí se někdy škaredí, někdy jsou letní teploty, jindy prší, a to jde stále dokola. To je podzim. Taková byla spletitá i dnešní činnost ve školní družině. Část dětí žila zimním obdobím, druhá část si užívala podzim, opravdu na plné obrátky.

Dnešní část dětí si užívala podzimu. I když jsme původně počítali s tím, že půjdeme ven a projdeme si Stezku podzimu v přírodě, bylo vše jinak. Již od rána pršelo a pršelo, a tak naše „Stezka podzim v přírodě“ proběhla v pouze v družině. To nic neměnilo na tom, abychom si zasoutěžili, abychom si zopakovali všechno to, co pro nás podzim znamená.

Naše odpoledne jsme započali četbou pohádky s názvem O skřítku Podzimníčkovi. Vždyť v každém ročním období se skřítci objevují. My jsme se přenesli na okraj lesa, kde žil v kořenech starého dubu skřítek Podzimníček. Vypravil se na nedalekou louku, našel zde hrušku a přinesl hrušky i domů. Tam společně se ženou vařili hrušková povidla. Podzimníček nalákal i nás a my na ty povidla dostali opravdu chuť! Po přečtení pohádky si povídáme o podzimu, o jeho znacích, či je pro nás typický a co se děje v přírodě. A po ukončení této části jdeme na soutěž. Ve druhé místnosti družiny je na lavicích rozmístěno 12 karet, které souvisí s podzimem. Naším úkolem bylo zjistit správnou odpověď na daný úkol, zapsat do startovní karty a při správném řešení, nám vyšla tajenka: BAREVNÝ PODZIM. A jaké úkoly nás čekaly na jednotlivých stanovištích. Zopakovali jsme si tažné ptáky, poznávali listy a přiřazovali k jakému stromu patří, nezapomenuli jsme ani na houby, zimní spánek zvířat, poznávali jsme plody, určovali šišky jehličnatých stromů, ale i pomohli myslivcovi, jak by měl poznat jelení říji. Co ten jelen dělá za zvuky a jak láká svoji nevěstu k sobě.

Když bylo vše hotovo, došlo i na vyhodnocení. A jak to dopadlo? Plný počet bodů získali:

Josef Beran a Míra Sopr, Viktorka Csiriková a Filip Vysoký, Lukáš Vlček a Martin Orlt, Vašek Církva a Vítek Lejček. Ze starších dětí pak Erik Koubík a Fanda Mejstřík. Blahopřejeme a malá odměna.

Než jsme vše dokončili, děti z Bruslařské školy byly nazpět. A tak chvíle odpočinku, svačina a budeme pokračovat v další činnosti.

Květa Hrbáčková

Fotogalerie

Plakát z akce