The 6th Week of Reading to Kids with Déčko - ceremonial Inauguration


FOTO: LUCIE STRAKOVÁ

Děkujeme fotografce Lucii Strakové za krásné fotografie!