Důležité upozornění !

Důležité upozornění !

Naši milí fanoušci, podporovatelé a spolupracovníci. 

Za Celé Česko čte dětem vám dáváme na vědomí, že se objevila osoba, která již několik let parazituje na našich myšlenkách, logu, marketingových a lidských zdrojích a vůbec na konceptu našich neziskových aktivit. Chceme upozornit na jisté praktiky, které považujeme na nekalé a o nichž jsme se dozvěděli v několika posledních dnech. Touto osobou je paní Martina Mašová z Třebíče, která již po několikáté organizuje festival Zpátky v čase

Od všech aktivit paní Martiny Mašové se distancujeme, neboť se její působení naprosto neshoduje s našimi dlouhodobě propagovanými hodnotovými postoji

Požádali jsme paní Mašovou o okamžité odstranění jakýchkoliv zmínek či odkazů, fotografií, rozpoznávacích znaků, loga a textů Celé Česko čte dětem ze všech jejich webových stránek, prezentací, sociálních sítí, reklamních a propagačních předmětů a materiálů. 

Tým Celé Česko čte dětem