Projekt Babička a dědeček do školky zavítal do Českého Těšína

Projekt Babička a dědeček do školky zavítal do Českého Těšína


Do MŠ v Českém Těšíně v období od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 pravidelně docházela pohádková babička, která dětem četla pohádky a motivovala rodiče k aktivnímu čtení a sdílení času se svými dětmi.
Projekt Babička a dědeček do školky cílí na seniory a jejich zapojení do aktivního života, posiluje mezigenerační solidaritu, kontakt a setkávání. Dále se snaží řešit nedostatečné emoční vazby v rodině a chybějící pravidelné předčítání dětem. 

Díky finanční podpoře města Český Těšín jsme mohli podpořit krásné emoční vazby mezi nejstarší a nejmladší generací. A také zavést v rodinách (tam, kde se nekoná) nebo posílit (tam, kde se koná) tradiční rituál předčítání a sdílení společného času.