KAPUCE OD MIKINY na UNIVERZITÁCH

KAPUCE OD MIKINY na UNIVERZITÁCH

          

           PROJEKT KAPUCE OD MIKINY 

           cyklus seminářů                                     

           pro vysokoškolské studenty v Moravskoslezském kraji

 

     

Projekt vznikl v rámci projektu

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP).

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.

 

Sbírka povídek

Kapuce od mikiny je sbírka povídek určených především pro náctileté. Texty povídek upozorňují na palčivá témata jako je jinakost, šikana, život s handicapem, závislosti, poruchy příjmu potravy, materialismus či předsudky. Dotýkají se také otázek hodnot jako je čestnost, vnitřní svoboda, zodpovědnost, empatie, solidarita, pokora či laskavost.

Do sbírky povídek přispěli svým textem Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Ivona Březinová, Arnošt Goldflam, Alena Ježková, Ester Stará, Petr Stančík, Klára Smolíková, Petra Dvořáková, Ondřej Buddeus, Zuzana Dostálová, Viktorie Hanišová, Vratislav Maňák, Petra Soukupová a Jana Šrámková.

Kapuce je hebké a příjemné teplo. Kapuce je ochrana před větrem.

Kapuce je ulita, bunkr. Kapuce je koncertní síň a přístřeší.

A co všechno se do takové kapuce vejde?

Všechno...Smutek, hněv, strach, žal, ale i radosti, sny, tužby a lásky.

 

 

Ke každé z 15 povídek vznikla jedna metodická lekce.

15 biblioterapeutických lekcí, seřazených do metodického sešitu, pracuje s literárními texty na základě metod kritického myšlení. Celek uspořádal tým metodiček pod vedením Niny Rutové.

Cyklus seminářů pro vysokoškolské studenty

Připravili jsme cyklus seminářů pro vysokoškolské studenty pod vedením expertky na metody kritického myšlení Niny Rutové či dalších zkušených odborníků našeho lektorského týmu, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením čtenářských dílen Kapuce od mikiny na školách (ZŠ či SŠ) v celém Moravskoslezském kraji.

Cílem seminářů je seznámit vysokoškolské studenty i pedagogy s knihou a metodikou Kapuce od mikiny. Seminář je veden konstruktivistickým způsobem učení (Evokace-Uvědomění-Reflexe). Po absolvování semináře získá každý účastník sbírku povídek i metodický sešit ke sbírce povídek.

 

Semináře byly realizovány ve spolupráci s těmito univerzitami a obory:

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou – studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru učitelství ČJ pro ZŠ

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou – studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru učitelství ČJ pro ZŠ

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury – studenti 2. ročníku bakalářského studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury – studenti 3. ročníku bakalářského studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výchovy k občanství

 

  • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

 

  • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy

 

  • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví – studenti 1. ročníku studia Český jazyk a literatura a studia knihovnictví

 

  • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví – studenti 1. ročníku studia Český jazyk a literatura a studia knihovnictví