Zdokonalovací jazykový kurz pro žáky ZŠ a SŠ

Zdokonalovací jazykový kurz pro žáky ZŠ a SŠ

 

Cílem tohoto projektu jsou inovativní výukové metody pro žáky základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem.

Zaměření na komplexní rozvoj komunikačních kompetencí v oblasti mluvení, psaní, čtení a poslechu. Žáci si rovněž rozšíří slovní zásobu, gramatiku a pravidla české výslovnosti. Rovněž budou seznámení s českou kulturou, zvyky a využití jazyka v praktických situacích.

 

Projekt vznikl v rámci projektu:

                          Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP)

             reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

                        

 

 

 

Výuky probíhají prezenčně a také online formou 2x týdně 2 hodiny. Během letních prázdnin proběhly intenzivní letní kurzy, jejichž cílem bylo prohloubení získaných znalosti v praxi. Žáci měli možnost setkat se zdokonalovat se v českém jazyce na různých místech - restaurace, galerie, muzeum, farma, zoologická zahrada a další.

Na tomto projektu se podílí 14 lektorů

Hrdinová Marie

Hrdinová Martina

Jablonski Lukasz Marcin

Juchelková Tereza

Kaniová Hana

Mikulíková Eva

Perutková Jana

Plchová Martina

Skácelová Markéta

Stiborská Žaneta

Šedivá Jana

Toflová Pavla

Tropek Martin

Vlk Petr

Prezenční výuky probíhají na těchto školách:

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, p. o.

Karasová 16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

www. oao.cz

 

             Polské gymnázium Juliusze Słowackého, p. o.

Havlíčková 213, 737 01 Český Těšín

www. gympol.cz

 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím

Havlíčková 213/13, 737 01 Český Těšín

www. zsptesin.cz

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

POČET KURZŮ

SKUPINOVÁ VÝUKA

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Prezenční výuka

3

3

0

Online výuka

12

8

4

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

POČET KURZŮ

SKUPINOVÁ VÝUKA

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Prezenční výuka

4

3

1

Online výuka

11

7

4

                          

LETNÍ KURZY

POČET TURNUSŮ

POČET STUDENTŮ

POČET LEKTORŮ

2021/2022

5

32

8

2022/2023

v realizaci