Spolupráce s nakladatelstvím Portál

Spolupráce s nakladatelstvím Portál

Jsme velmi potěšeni, že jsme začali spolupracovat s nakladatelstvím Portál. 

Nakladatelství bylo založeno v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřuje především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.

Moc se těšíme na všechny krásné knihy a spolupráci. Již brzy dostanou knihy z Portálu naše zapojené organizace, nebo výherci z oblíbené soutěže KNIHO-REJ.