Reading at home


PISA 2018

PISA 2018

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků, kteří se ve většině...

...more

Reading at home

Reading at home

• reading from the day of birth or even earlier  

• everyday

• arranging fixed time of reading, e.g. before going to bed during the day and in the evening

• acquainting a child with a book as a toy (with using books resistant to little children experiments)

• playing with a book as much as possible - talking about the pictures, finding letters and short words, inventing  alternative endings etc.

• teaching respect to...

...more